ΒΗΜΑΤΑ

Βήμα - 1

Εντοπίστε την ακριβή τοποθεσία της δράσης στο χάρτη. Εναλλακτικά πληκτρολογήστε τη διεύθυνση στο πλαίσιο αναζήτησης (search box) στο επάνω αριστερό μέρος του χάρτη και πατήστε το κουμπί «Αναζήτηση». Πατήστε εδώ για βοήθεια

Βήμα - 2

Επιλέξτε το εικονίδιο (Εισαγωγή Δράσης) στη δεξιά πλευρά του χάρτη και πατήστε αριστερό κλικ στην ακριβή θέση της δράσης. Πατήστε εδώ για βοήθεια

Βήμα - 3

Στην αναδυόμενη φόρμα εισαγωγής δεδομένων,εισάγεται τον τίτλο της δράσης, τη διεύθυνση, την κατηγορία, τα στοιχεία επικοινωνίας, την ημ/νία δράσης και πατήστε «Υποβολή».Συγχαρητήρια, η αποθήκευση ήταν επιτυχής! Πατήστε εδώ για βοήθεια

Είμαστε μια ομάδα με γνώση, άποψη και τις ίδιες κοινωνικές ανησυχίες


Το Cocoon Solidarity Network δημιουργήθηκε τον Ιούνιο του 2014, από μια ομάδα νέων επιστημόνων στα πλαίσια του προγράμματος «Απασχόληση μηχανικών σε καινοτομικές τεχνολογίες διαδικτύου». Η ιδέα προέκυψε ύστερα από την παρατήρηση του κενού συνεργασίας που υπάρχει μεταξύ των φορέων που δραστηριοποιούνται ήδη για τη στήριξη των ευάλωτων πληθυσμιακών ομάδων και της έλλειψης των κατάλληλων σχεδιασμών για την υποστήριξη της δικτύωσης τους.

Η αναζήτηση αυτή αποτέλεσε τον κοινό παρονομαστή που οδήγησε αρχικά στη σύνθεση της ομάδας μας, η οποία αποτελείται από ανθρώπους που διαθέτουν διαφορετική πανεπιστημιακή μόρφωση, μοιράζονται ωστόσο τις ίδιες κοινωνικές ανησυχίες.

Αποστολή μας είναι να δημιουργήσουμε μια ολοκληρωμένη διαδικτυακή πλατφόρμα δικτύωσης και παροχής πληροφοριών για οποιαδήποτε δράση αφορά στις ευπαθείς και οικονομικά ασθενείς κοινωνικές ομάδες.Το Όραμα μας ειναι το Cocoon να αποτελέσει το κύριο εργαλείο αξιόπιστης πληροφόρησης και δικτύωσης, σε συνεργασία με τις υπάρχουσες δομές, και να δώσει κίνητρο γα περισσότερη αλληλεγγύη στην κοινωνία.

Meet the team!

Για περισσότερες πληροφορίες ή αν έχετε ερωτήσεις μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Powered By Sendgrid

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Τι είναι το Cocoon ?

Το Cocoon Solidarity Network είναι μια ανοιχτή διαδικτυακή υπηρεσία για τη συγκέντρωση πληροφοριών, σχετικά με τις δράσεις που πραγματοποιούνται προς όφελος των ατόμων που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. Είναι ένα ψηφιακό εργαλείο συλλογής και οργάνωσης στοιχείων και χωρικών πληροφοριών, που μπορεί να χρησιμεύσει σαν ακριβής οδηγός για ότι συμβαίνει στην πόλη και σχετίζεται με την παροχή βοήθειας και τις λοιπές δράσεις αλληλεγγύης (καταλύματος, περίθαλψης, σίτισης, ένδυσης, υποστήριξης, φροντίδας κλπ) προς τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.

Η εφαρμογή αυτή είναι ανοιχτή και βρίσκεται σε διαρκή εξέλιξη, στοχεύοντας στην πλήρη και διαρκώς επικαιροποιούμενη συλλογή και ψηφιοποίηση στοιχείων, ώστε να ενημερώνει σε πραγματικό χρόνο, αυτούς που έχουν ανάγκη τις διαθέσιμες πηγές βοήθειας.

Η διαδικτυακή αυτή εφαρμογή υλοποιήθηκε τον Ιούνιο του 2014.

Γιατί είναι επίκαιρο ?

Το ζήτημα της πρόσβασης όλων στην κατοικία, είναι ένα ζήτημα που έχει επανέλθει στο προσκήνιο της καθημερινής επικαιρότητας της οικονομικής κρίσης, ενώ ταυτόχρονα απουσιάζει από τον δημόσιο διάλογο, σχετικά με τα στεγαστικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η σύγχρονη Αθήνα. Συγκεκριμένα για το φαινόμενο της έλλειψης στέγης, παρατηρείται έλλειψη των κατάλληλων σχεδιασμών πρόνοιας για την αντιμετώπιση του. Η πρόσφατη όμως αύξηση του αριθμού των ατόμων που αντιμετωπίζουν την στέρηση στέγης λόγω της οικονομικής κρίσης, σηματοδοτεί την ανάγκη υιοθέτησης πολιτικών σε πανευρωπαϊκό, όσο και σε εθνικό επίπεδο, για την αντιμετώπιση του προβλήματος, που επεκτείνεται από τους αστέγους του δρόμου και σε άλλες κατηγορίες του πληθυσμού που διαβιούν σε μη ικανοποιητικές συνθήκες στέγασης.

Οι άστεγοι αναγνωρίσθηκαν στην Ελλάδα θεσμικά ως ειδική-ευάλωτη κοινωνική ομάδα, μόλις το 2012 ((Ν.4052/12). Ωστόσο, οι μέχρι σήμερα παροχές προς τους άστεγους, αποτελούν στην πλειονότητα τους υπηρεσίες φιλανθρωπικού τύπου με αποσπασματικό χαρακτήρα. Η απουσία συνεργασίας μεταξύ των φορέων (δήμων, Εκκλησίας και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων) που δραστηριοποιούνται ήδη για τη στήριξη αυτών των πληθυσμιακών ομάδων, προκειμένου για τη δημιουργία ενός ευρύτερου, υποστηρικτικού δικτύου, σε συνδυασμό με την απουσία σχεδιασμού μιας συστηματικής προσέγγισης του φαινομένου, δημιουργούν ένα σημαντικό κενό στην αντιμετώπιση του.

Γιατί καινοτομεί ?

Στο πλαίσιο αυτό, με βοήθεια των νέων γεωγραφικών πληροφοριακών συστημάτων και των τεχνολογιών WEB-GIS, το Cocoon επιχειρεί να αποτελέσει μια πρωτότυπη εφαρμογή γεωπληροφορικής, η οποία φιλοδοξεί να συγκεντρώσει σε χαρτογραφικό υπόβαθρο όλη την πληροφορία που αφορά στις παροχές και εξυπηρετήσεις των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Ως βασικό πεδίο αναφοράς για την ψηφιοποίηση της πληροφορίας τέθηκε το κέντρο και οι κεντρικές γειτονιές του Δήμου Αθηναίων. Πιο συγκεκριμένα, με τη βοήθεια των γεωγραφικών πληροφοριακών συστημάτων QGIS και με τη χρήση της PostGIS/PostgreSQL, επιχειρήθηκε η δημιουργία μιας βάσης δεδομένων για την συγκεντρωτική καταγραφή της γεωχωρικής πληροφορίας, η οποία σχετίζεται με τις παροχές και τους πόρους που απευθύνονται στις ευπαθείς ομάδες, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της Οδηγίας 2007/2/ΕC (INSPIRE) .

Παράλληλα, με την χρήση WMS/WFS υπηρεσιών, υλοποιήθηκε μια εφαρμογή διαδικτυακού χάρτη, που δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να ενημερώνεται άμεσα για τις τρέχουσες δράσεις αλληλεγγύης. Επιπλέον, με την βοήθεια χρήσης ετικετών και αναδυόμενων παραθύρων στον χάρτη, επιχειρήθηκε η δημιουργία ενός κεντρικού αποθετηρίου επιπρόσθετων πληροφοριών που σχετίζονται με την εξυπηρέτηση των άμεσων αναγκών των ευπαθών πληθυσμιακών ομάδων. Τέλος, με την προσθήκη και τη διαχείριση ενός επεξεργάσιμου επιπέδου πληροφορίας, προσφέρεται στον τελικό χρήστη η δυνατότητα εισαγωγής νέων πληροφοριών και παρατηρήσεων, προς ενημέρωση του δικτύου των υπόλοιπων χρηστών. Μέσω της συγκεντρωτικής αυτής χωρικής εφαρμογής, προσφέρεται η δυνατότητα συλλογής και διάχυσης των πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο, και επιχειρείται για πρώτη φορά μια «ζωντανή», συγκεντρωτική, χωρική απεικόνιση των δράσεων αλληλεγγύης, που λειτουργεί σαν «οδηγός πόλης».

Σκοπός & Στόχοι ?

 • Η δημιουργία μιας ευέλικτης τεχνολογικής εφαρμογής, η οποία συγκεντρώνει και απεικονίζει ψηφιακά σε μια κοινή υπηρεσία, ακριβείς πληροφορίες για δημόσιους / ιδιωτικούς οργανισμούς και μεμονωμένες πρωτοβουλίες, οι οποίες σχετίζονται με την παροχή βοήθειας σε ευπαθείς ομάδες.
 • Η προσαρμογή της συγκεντρωμένης πληροφορίας που απεικονίζεται στο χάρτη, σε ότι συμβαίνει «τώρα» μέσα στην πόλη, προκειμένου για την διαμόρφωση μιας ζωντανής εικόνας των πόρων που διατίθενται μέσα στην πόλη για την κατοίκηση της, και την δημιουργία ενός προσωπικού «οδηγού πόλης».
 • H δυνατότητα δημοσίευσης σε υπερτοπικό επίπεδο, των δράσεων που ενεργοποιούνται στο τοπικό επίπεδο μιας γειτονιάς ή συνοικίας, αλλά είναι ανοιχτές προς όλους εκείνους που τις έχουν ανάγκη.
 • Η δικτύωση των αλληλέγγυων ομάδων και ατόμων για την υποστήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων και η διευκόλυνση της επικοινωνίας μεταξύ τους για την ανάπτυξη μελλοντικών συνεργασιών.
 • H ευαισθητοποίηση και η διευκόλυνση ιδιωτών που θέλουν να προσφέρουν βοήθεια, μέσω της γρήγορης και ακριβούς ενημέρωσης τους, για δράσεις που είναι ενεργές σε κοντινά τους γεωγραφικά σημεία.
 • H συγκριτική ενημέρωση για αντίστοιχες πρωτοβουλίες που αναλαμβάνονται σε άλλα μέρη, με στόχο την ευαισθητοποίηση των πολιτών, και η διατύπωση νέων προτάσεων, είτε σχετικά με το σχεδιασμό νέων δράσεων, είτε σχετικά με τις ανάγκες κάποιων κοινωνικών ομάδων.
 • Η διευκόλυνση της δημιουργίας αντίστοιχων διαδικτυακών υπηρεσιών και η παροχή βοήθειας για την υλοποίηση τους και σε άλλους δήμους.

Πως μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Cocoon?

Η υπηρεσία αυτή προσφέρει τα κατάλληλα εργαλεία για την χρήση της με τους ακόλουθους τρόπους :

 • αξιοποίηση των εργαλείων αναπαράστασης των διαθέσιμων πόρων, για την εμφάνιση και απόκρυψη της γεωγραφικής θέσης των ήδη δημοσιευμένων επιπέδων.
 • δυνατότητα εναλλαγής υποβάθρου
 • δυνατότητα αποθήκευσης και εκτύπωσης της τρέχουσας εικόνας του χάρτη από το χρήστη, για τη δημιουργία ενός προσωπικού οδηγού κατοίκισης της πόλης.
 • εισαγωγή νέων ενεργών δράσεων από το χρήστη, με τη χρήση των εργαλείων προσθήκης νέου σημείου στο χάρτη.
 • εισαγωγή πληροφοριών από τον χρήστη μέσω αναδυόμενης φόρμας πληροφοριών στο χάρτη.
 • χρήση των μέσων δικτύωσης, για την προώθηση ή τον εμπλουτισμό των διαθέσιμων πληροφοριών.

Σε ποιους απευθύνεται?

Το εργαλείο αυτό απευθύνεται στις ακόλουθες γενικές κατηγορίες χρηστών:

 • σε εκείνους τους φορείς που δραστηριοποιούνται ήδη για την παροχή βοήθειας προς τις ευπαθείς κατηγορίες του πληθυσμού. Στόχος της χρήσης ου εργαλείου είναι η προώθηση και η προβολή της δράσης τους σε υπερτοπικό επίπεδο, και η διασύνδεση τους με αντίστοιχους οργανισμούς ή ομάδες, για την μελλοντική δημιουργία ενός κοινού δικτύου πρωτοβουλιών.
 • σε εκείνους τους ιδιώτες που επιθυμούν να συμβάλουν με την προσωπική τους προσφορά σε είδος ή εργασία, σε δράσεις που συμβαίνουν μέσα στην πόλη και οργανώνονται από δημόσιους φορείς ή ιδιωτικές πρωτοβουλίες. Στόχος εδώ η ευαισθητοποίηση των ιδιωτών που επιθυμούν να συνδράμουν μέσω του εθελοντισμού.
 • σε εκείνους που αντιμετωπίζουν ανεπίλυτα προβλήματα διαβίωσης και κάλυψης των βασικών τους αναγκών και ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες. Στόχος εδώ είναι η συγκεντρωτική και ακριβής παροχή πληροφοριών σχετικά με τα σημεία στα οποία μπορούν να λάβουν βοήθεια, και η ζωντανή ενημέρωση τους για το τι συμβαίνει στην πόλη που τους αφορά.

TOP